Operatiivinen erinomaisuus

Suoritamme asiakasyritysten operatiivisen toiminnan arviointeja ja kehitystoimeksiantoja toimivan johdon tukena. Laaja kokemuksemme kansainvälisestä valmistavasta teollisuudesta antaa hyvän lähtökohdan havaintojen tekemiseen. Tyypillisiä projekteja ovat:

● Yrityksen SWOT-analyysit

● Johtoryhmätyöskentelyn analysointi

● Strategian jalkautus toimihenkilöille ja työntekijöille

● Sitoutuneen (NWC) pääoman vähentämisohjelmat

● Uusien liiketoimintamahdollisuuksen avaaminen

● Verkostojen rakentaminen