Laatutyökalut hyötykäyttöön

Luomme yhdessä asiakkaan kanssa käytännönläheisen tavan käyttää laatutyökaluja (APQP) aina tuotekehityksestä valmistukseen. Usein näiden työkalujen käyttö esitetään laatujärjestelmissä, mutta käytännön soveltamisessa on suuria puutteita. Nähdäksemme järjestelmä tuleekin rakentaa niin käyttäjäystävälliseksi, että kiertoreitit saadaan tukittua. Esimerkkejä ovat:

● Dokumenttien ja kuvien toimivat revisionhallintakäytännöt primitiivisten "väärä versio" ongelmien välttämiseksi

● DFMEAn luominen modulaarisesti niin että uusien tuotteiden rakenteessa hyödynnetään aikaisemmin luotuja dokumentteja jolloin työmäärä vähenee oleellisesti

● PFMEA joka perustuu aidosti yrityksen prosesseihin

● Control plan ja sen pohjalta tehdyt havainnolliset kuvalliset työohjeet