Valmistuksen tehostaminen

Rakennamme yhdessä asiakkaan kanssa yrityksen omaa tuotantojärjestelmää. Tässä implementoimme ja hienosäädämme LEAN-valmistuksesta tuttuja työkaluja asiakasyrityksen erityispiirteet huomioiden. Suurin haaste on yleensä saada koko organisaatio ymmärtämään oma vastuunsa kun tavoitellaan maailmanluokan kilpailukykyä. Tyypillisiä projekteja ovat:

● Yrityksen tuotannon tilan kartoitus, nykytila ja potentiaali

● Toimenpidesuositusten laadinta, nopeat muutokset ja pitkän tähtäimen suuntaviivat

● Esimiesten koulutus pysyvien muutosten aktivaattoreiksi

● Työntekijöiden koulutus jatkuvaan parantamiseen ja kulttuurin sisäänrakentaminen yrityksen tapaan toimia

● LEAN-päivittäisjohtamisen implementointi ja havaintomenetelmien rakentaminen

● Tuotannon layoutin ja virtauksen optimointi

● Kannustavan palkkausjärjestelmän rakentaminen

● Raaka-aine ja osatoimittajaverkoston kehittäminen

● Koneinvestointien suunnittelu ja kilpailutus